Rzecznik KSP nadkom. Sylwester Marczak zapewnił w niedzielę, że podczas wczorajszego tzw. strajku przedsiębiorców w Warszawie nie doszło do zatrzymania senatora Jacka Burego. Dodał, że "kwestia zatrzymania" dotyczy wyłącznie radiowozu, który stał się "centrum prasowym" senatora Burego. Szef MSWiA Mariusz Kamiński, odnosząc się do działań funkcjonariuszy mówił – „Podstawowym zadaniem państwowym policji jest egzekwowanie obowiązującego prawa”. „Atakowanie funkcjonariuszy Policji rzetelnie wykonujących swoje zadania jest niedopuszczalne i nieodpowiedzialne” – napisał w oświadczeniu Kamiński

Senator Bury zapowiedział w niedzielę w Lublinie, że wystąpi do MSWiA o wszystkie nagrania i protokoły z sobotniego tzw. strajku przedsiębiorców w Warszawie, podczas którego, jak twierdzi, został zatrzymany przez policję.

Nie doszło do żadnego zatrzymania - oświadczył nadkomisarz Marczak podczas konferencji prasowej w Warszawie. Dodał, że podtrzymuje swoje informacje przekazane dziennikarzom w sobotę. Opisując przebieg tej interwencji, zwrócił uwagę na nagrania w internecie, na których według niego "widać ewidentnie senatora, który stoi w radiowozie policyjnym".

Senator wszedł do tego radiowozu. W momencie, kiedy policjant, który podchodzi, który nie jest w grupie policjantów rozmawiających z senatorem, widzi mężczyznę, który stoi w radiowozie i ocenia go jako osobę, która chce wyjść z pojazdu, który służy do transportowania osób zatrzymanych. W ocenie policjanta jest to osoba, która została zatrzymana. Nie widzi w tym przypadku legitymacji (senatorskiej - PAP), wystarczy zobaczyć dokładnie to nagranie. I (policjant) podejmuje decyzję, by takiej osobie uniemożliwić wyjście, i (jest) użycie z jego strony siły, czyli w tym przypadku pchnięcie senatora. Automatycznie - zwróćmy uwagę na te nagrania - drugi z policjantów zwraca uwagę, że jest to senator i na tym czynności ze strony policjanta się kończą - relacjonował nadkom. Marczak.

Według niego policjanci przekazują informację, że "mamy do czynienia z osobą, które ma immunitet" i nie może być ona zatrzymana. I pan senator nie był zatrzymany. Podkreślam jeszcze raz: sam wszedł do radiowozu, sam postanowił, że w nim pozostanie, sam z tego radiowozu wyszedł - oświadczył oficer policji.

Jak dodał, "jeżeli chodzi o kwestie związane z zatrzymaniem, to dotyczą tylko i wyłącznie radiowozu, który nie mógł być wykorzystywany, bo był centrum prasowym pana senatora".

Nadkom. Marczak: Policjanci nie mają żadnego obowiązku znania wszystkich osób posiadających immunitet

Pytany, czy mogło być tak, że Bury komu innemu pokazywał swoją legitymację senatorską, a inny policjant interweniował, nie wiedząc, że ma czynienia z senatorem, nadkomisarz zachęcał do obejrzenia nagrań, gdzie według niego dokładnie widać przebieg zdarzenia. Policjanci nie mają żadnego obowiązku znania wszystkich senatorów, wszystkich posłów, wszystkich osób posiadających immunitet. W tym przypadku sytuacja jest dynamiczna. Obejrzymy sobie dokładnie - policjant nie stoi w grupie osób, którym pan senator pokazuje legitymację, podchodzi w taki sposób do senatora, że nie widzi tej legitymacji. Zobaczmy, jak szybko policjant cofnął rękę w momencie, kiedy zwrócił się do niego policjant, który prowadził rozmowy z panem senatorem. I wtedy zobaczymy odpowiedź - mówił rzecznik KSP.

Nadkom. Marczak podkreślił, że "nie ma takiej możliwości, by policjant, mając świadomość, że jest to senator, podjął takie działania". Mielibyśmy wtedy pretensji bardzo dużo do tego policjanta. Teraz nie możemy ich mieć. Policjant zareagował w sposób prawidłowy. Miał podejrzenie, że ma do czynienia z osobą, która chce opuścić, uciec, a być może jest osobą zatrzymaną, bo - to podkreślam raz jeszcze - to są pojazdy przeznaczone do przewożenia osób zatrzymanych - mówił oficer.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Strajk przedsiębiorców w Warszawie. Policja użyła gazu wobec zgromadzonych

Mariusz Kamiński: Atakowanie funkcjonariuszy Policji rzetelnie wykonujących swoje zadania jest niedopuszczalne i nieodpowiedzialne

Do całej sytuacji odniósł się szef MSWiA, Mariusz Kamiński w oświadczeniu. "Podstawowym zadaniem państwowym policji jest egzekwowanie obowiązującego prawa". Dodał, że wprowadzony zakaz zgromadzeń publicznych wynika z zagrożeń epidemicznych, a nie z chęci ograniczania praw obywatelskich.

W przesłanym oświadczeniu szef MSWiA wyjaśnił, że policja ochrania uczestników legalnych zgromadzeń niezależnie od ich poglądów politycznych. "W okresie pełnienia przeze mnie funkcji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zasada ta była w pełni respektowana, czego dowodzi chociażby przebieg niedawnej kampanii wyborczej do parlamentu. Tak będzie również w przyszłości, kiedy ograniczenia związane z zagrożeniami epidemicznymi zostaną zniesione" - podkreślił.

"Atakowanie funkcjonariuszy Policji rzetelnie wykonujących swoje zadania jest niedopuszczalne i nieodpowiedzialne" - napisał w oświadczeniu Kamiński