Nie żyje Krzysztof Jan Skubiszewski. Przez cztery lata był szefem dyplomacji w rządach Tadeusza Mazowieckiego, Jana Krzysztofa Bieleckiego, Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej. Miał 84 lata.

Skubiszewski był absolwentem Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Poznańskiego. We wrześniu 1989 r. został ministrem spraw zagranicznych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Sprawował tę funkcję również w trzech kolejnych rządach, do października 1993 r.

Był autorem prac naukowych z dziedziny prawa międzynarodowego, doktorem honoris causa kilku uniwersytetów, kawalerem wielu odznaczeń polskich i międzynarodowych, w tym Orderu Orła Białego.

Zasługą profesora Skubiszewskiego było odrodzenie polskiej dyplomacji, jako polityki zagranicznej suwerennego już kraju. Kiedy obejmował urząd szefa MSZ był jedyną w gmachu przy ulicy Szucha postacią nie związaną z komunistycznym reżimem.

Żaden inny polityk nie piastował też funkcji szefa dyplomacji w czterech aż rządach. To podpis profesora Skubiszewskiego znalazł się pod dokumentem rozwiązującym Układ Warszawski . To jego staraniom zawdzięczamy wyprowadzenie z Polski rosyjskich wojsk. To za jego czasów rozpoczęły się też rozmowy o uznawanych wówczas za niedorzeczne; wstąpieniu Polski do Nato i Unii Europejskiej.

Jego zamiary i wizja polityki zagranicznej w rządach premierów; Mazowieckiego, Bieleckiego, Olszewskiego i Suchockiej na długie lata stały się wizytówką III Rzeczpospolitej.