Platforma Obywatelska przygotowała projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Nowa Rada nie będzie rozdawała koncesji mediom elektronicznym. Kompetencje te przejmie Urząd Komunikacji Elektronicznej - ujawnia RMF FM Iwona Śledzińska-Katarasińska z Platformy.

Nowa 7-osobowa rada ma przeprowadzać konkursy na szefów mediów publicznych, członków rad nadzorczych i zarządów. Te osoby będą powoływane i odwoływane przez ministra skarbu, który jest właścicielem tych spółek, ale nie z notesu pana ministra, tylko z konkursu. To jest de facto istota tej nowelizacji - mówi Śledzińska-Katarasińska.

Chcemy, żeby trzech członków rady wskazywał Sejm, dwóch Senat i dwóch prezydent. Muszą oni uzyskać oczywiście pozytywne rekomendacje odpowiednich instytucji. Przewodniczący będzie wybierany przez członków KRRiT. Taka jest propozycja ustawowa - dodaje Zbigniew Chlebowski.

Zmianie ulegną także zasady wynagradzania przyszłych członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jak ujawnił nam Zbigniew Chlebowski będą one o połowę niższe.

Projekt trafił do laski marszałkowskiej. Najprawdopodobniej Sejm zajmie się nim na pierwszym posiedzeniu w styczniu.