Fatalne powietrze w Krakowie. Normy zawartości szkodliwych pyłów zawieszonych w powietrzu są przekroczone. W związku z tym przez całą niedzielę komunikacją miejską będzie można podróżować za darmo na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu.

"Ze względu na stwierdzone przekroczenie średniego poziomu stężenia pyłu PM10 powyżej 150 μg/m3 na stacjach pomiarowych na terenie Krakowa, wprowadza się usługę darmowych przejazdów środkami komunikacji publicznej. Usługa obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego" - informuje krakowski urząd miasta.

Urzędnicy przypominają, że z bezpłatnych przejazdów będą mogły korzystać osoby posiadające dowód rejestracyjny wydany na samochód osobowy, bez względu na miejsce jego wydania. "Z bezpłatnego przejazdu może korzystać osoba okazująca dowód rejestracyjny (pojazd może być także zarejestrowany na firmę) wraz z osobami towarzyszącymi - maksymalnie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie" - czytamy w komunikacie.

(mn)