W nocy z 15 na 16 czerwca wprowadzone zostaną kolejne zmiany w organizacji ruchu na Rondzie Ofiar Katynia w Krakowie. Ma to związek z kolejną fazą przebudowy tego skrzyżowania - rozpoczną się prace związane z budową tunelu oraz estakady.

Zostaną wprowadzone zmiany:

- w obrębie ulic dochodzących do ronda (Radzikowskiego, Jasnogórska, Armii Krajowej, Conrada) ruch odbywać się będzie dwukierunkowo, dla każdego z kierunku pozostaje po jednym pasie ruchu;

- w obrębie ronda wprowadzone zostanie skrzyżowanie z czterema wlotami, na którym ruch kierowany będzie sygnalizacją świetlną. Przez skrzyżowanie dopuszcza się wyłącznie przejazd na wprost i w prawo. Nie będzie możliwości skrętu w lewo.

- relacje lewoskrętne zostaną skierowane na następujące trasy zastępcze:

- z ul. Radzikowskiego w ul. Jasnogórską - przez ul. Armii Krajowej do skrzyżowania dwupoziomowego z ul. Bronowicka - łącznica wyjazdowa - ul. Bronowicka - łącznica wjazdowa w ul. Armii Krajowej - Rondo Ofiar Katynia - ul. Jasnogórska;

- z ul. Armii Krajowej w ul. Radzikowskiego - przez ul. Jasnogórską poprzez tymczasowy przejazd w pasie rozdziału na wysokości skrzyżowania z ul. Sosnowiecką - Rondo Ofiar Katynia - ul. Radzikowskiego;

- z ul. Conrada w ul. Armii Krajowej - przez ul. Jasnogórską poprzez tymczasowy przejazd w pasie rozdziału na wysokości skrzyżowania z ul. Sosnowiecką - Rondo Ofiar Katynia - ul. Armii Krajowej;

z ul. Jasnogórskiej w ul. Conrada - przez ul. Armii Krajowej do skrzyżowania dwupoziomowego z ul. Bronowicka - łącznica wyjazdowa - ul. Bronowicka - łącznica wjazdowa w ul. Armii Krajowej - Rondo Ofiar Katynia - ul. Conrada;

Dodatkowo w celu zachowania priorytetu dla miejskiej komunikacji zbiorowej następuje zmiana w organizacji ruchu na ul. Zielony Most. Dopuszcza się wjazd na ul. Zielony Most od strony ul. Katowickiej dla pojazdów MPK. Natomiast wjazd od ul. Balickiej do ul. Zielony Most możliwy będzie wyłącznie dla pojazdów MPK oraz mieszkańców ul. Zielony Most.

Zmiany w komunikacji miejskiej:

- linie aglomeracyjne 238, 248, 258, 268, 278, które do tej pory na rondzie skręcały z ul. Armii Krajowej w ul. Radzikowskiego skierowane zostaną na objazd ulicami Zielony Most i Katowicka (wiąże się to ze zmianą organizacji ruchu na tych ulicach)

- linie 120 będzie kursowała w obu kierunkach ulicą Katowicką,

- linie aglomeracyjne 210, 220, 230, jadące dotąd na Rondzie na wprost nie będą miały zmienianej trasy,

- linia 172 pojedzie w jedna stronę, jak dotychczas ul. Armii Krajowej i Conrada, zaś powrót będzie się odbywał ulicami Radzikowskiego, Katowicką, Zielony Most, Balicka, Armii Krajowej.

- linia 173 będzie skierowana z ul. Nawojki w ul. Piastowską, Głowackiego, Czyżewskiego, Stachiewicza, Makowskiego i dalej w kierunku pętli na Azorach.

Rondo strategiczne - Kraków stanie w korku

Rondo Ofiar Katynia to główna "brama wjazdowa" do Krakowa od strony autostrady A4 i drogi krajowej nr 94. Tamtędy też przebiegają drogi krajowe nr 7 i 79. Skrzyżowanie jest równieżż elementem trzeciej obwodnicy Krakowa.

Po przebudowie ronda na kierunku wschód-zachód, w ciągu dróg krajowych 7 i 79, powstanie prawie 400-metrowa estakada ze zjazdami. Pod nią znajdzie się przebudowane skrzyżowanie. Na kierunku północ-południe, w ciągu ulicy Jasnogórskiej i alei Armii Krajowej, powstanie tunel drogowy. W ramach inwestycji wytyczone zostaną ścieżki rowerowe, przebudowane chodniki, wymienione instalacje podziemne i zamontowane ekrany akustyczne.

RMF24.pl on Facebook