W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa wybór przez Sejm 26 listopada 2010 roku Stanisława Rymara, Piotra Tulei i Marka Zubika na sędziów Trybunału Konstytucyjnego został dokonany zgodnie z zapisami konstytucji - głosi stanowisko KRS. W czwartek na stronie TK opublikowany został wniosek prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, w którym zaskarżył on uchwałę Sejmu ws. wyboru tych trzech sędziów.

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa wybór przez Sejm 26 listopada 2010 roku Stanisława Rymara, Piotra Tulei i Marka Zubika na sędziów Trybunału Konstytucyjnego został dokonany zgodnie z zapisami konstytucji - głosi stanowisko KRS. W czwartek na stronie TK opublikowany został wniosek prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, w którym zaskarżył on uchwałę Sejmu ws. wyboru tych trzech sędziów.
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie /Tomasz Gzell /PAP

Według wniosku Ziobry, Rymar, Tuleja i Zubik nie zostali wybrani na sędziów TK zgodnie z konstytucyjnymi zasadami: nie spełniono bowiem wymogu, że sędzia TK musi być wybrany przez Sejm w oddzielnym, indywidualnym głosowaniu, a więc w trybie odrębnej uchwały, z wyznaczeniem mu kadencji.

KRS nie ma wątpliwości, że w zakresie objętym wnioskiem prokuratora generalnego Sejm RP działał na podstawie i w granicach prawa - zaznacza Krajowa Rada Sądownictwa w swoim stanowisku.

Dodaje, że "twierdzenie prokuratora generalnego, jakoby w uchwale w sprawie wyboru sędziego TK należało określić, na które stanowisko sędziowskie zostaje wybrany kandydat, nie znajduje potwierdzenia w treści norm konstytucyjnych, ustawowych i regulaminowych, ani też w praktyce stosowania Konstytucji RP na przestrzeni blisko 20 lat obowiązywania ustawy zasadniczej".

Należy stwierdzić, że 26 listopada 2010 r. Sejm wybrał indywidualnie trzech sędziów TK, którzy rozpoczęli swoją dziewięcioletnią kadencję 3 grudnia 2010 r. - podkreśliła KRS.

(e)