"W czwartek w szpitalu w Katowicach zmarł Kazimierz Świtoń, działacz opozycyjny w PRL, współzałożyciel wolnych związków zawodowych, poseł na Sejm I kadencji" - czytamy na stronie solidarnosc.org.pl. Świtoń miał 83 lata.

Kazimierz Świtoń w działalność opozycyjną zaangażował się w 1977 roku. Był współtwórcą Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela na Śląsku. 23 lutego 1978 wziął udział w powołaniu pierwszego w Polsce komitetu Wolnych Związków Zawodowych.   

Działał w podziemnych strukturach WZZ, następnie w "Solidarności" był sekretarzem zarządu Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "S" i członkiem zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. W czasie  stanu wojennego internowany na okres około trzech miesięcy, zwolniony z uwagi na stan zdrowia. W 1983 został na krótko aresztowany po podjęciu próby wstawienia tablicy upamiętniającej poległych w trakcie pacyfikacji kopalni Wujek. Pod koniec lat 80. ponownie włączył się w działalność związkową, wchodząc w skład władz śląsko-dąbrowskiej "Solidarności".