Do sądu I instancji wraca sprawa Lecha Kaczyńskiego, oskarżonego przez Mieczysława Wachowskiego o zniesławienie. Sąd uznał, że podczas postępowania popełniono błędy proceduralne.

Oznacza to, że proces zostanie umorzony; 23 grudnia Kaczyński zostanie zaprzysiężony na urząd prezydenta RP i obejmie go immunitet na 5 lat.

Trudno spodziewać się, by sąd obarczył karą przyszłego prezydenta. Pan Kaczyński może się teraz schować za immunitet na 5 lat. Wrócimy do tego 23 grudnia po 5 latach – mówił Mieczysław Wachowski po ogłoszeniu wyroku.

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie apelacji prezydenta-elekta. Sąd I instancji skazał Lecha Kaczyńskiego na 10 tys. zł grzywny za zniesławienie ministra w kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy Mieczysława Wachowskiego. Kaczyński nazwał go "wielokrotnym przestępcą".