Izrael wycofa się ze Strefy Gazy do 1 października 2005 roku. Takie szczegóły rządowego planu opuszczenia tych terenów podaje izraelskie radio. Żydowscy przesiedleńcy otrzymają od rządu odszkodowania.

Ewakuacja ze Strefy Gazy blisko 8 tysięcy osadników żydowskich rozpocznie się prawdopodobnie już w sierpniu tego roku, a przesiedleńcy dostaną rekompensatę finansową. Media spekulują, że przeciętna rodzina otrzyma do 250 tysięcy euro. Odszkodowania pochłoną 2/3 kosztów całej operacji, która wynosi ponad miliard euro.

Według planu, przyjętego wstępnie przez gabinet Ariela Szarona, osadnicy mają czas na opuszczenie Strefy Gazy do połowy września przyszłego roku. Później izraelskie wojsko siłą usunie tych, którzy sami opuszczą terenu. Natomiast pod koniec września przyszłego roku ze Strefy Gazy wycofa się same wojsko. Jednak, jak zaznacza izraelskie radio, taki harmonogram działań wciąż czeka na akceptację premiera Szarona, który nie wyklucza wprowadzenia do niego pewnych zmian.