Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał wieczorem ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia dla województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Rejony zlewni Ślęzy zostały objęte dodatkowo ostrzeżeniem trzeciego stopnia.

Według ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w związku z występującymi opadami deszczu, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich. 

"Na południu Polski przybyło wody w rzekach po ostatnich opadach deszczu" - czytamy w komunikacie meteorologów. Lokalnie mogą zostać nawet przekroczone stany ostrzegawcze. Z kolei tam, gdzie wprowadzono ostrzeżenie trzeciego stopnia, ze względu na nasyceniem gruntu, wody opadowe spływają do koryt rzecznych, powodując wzrosty stanów wody. Z tego powodu na rzece Ślęza mogą zostać przekroczone stany alarmowe.

Ostrzeżenie drugiego stopnia - co to oznacza?

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia

Ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza natomiast, iż zjawiska te mogą być jeszcze bardziej groźne dla ludzi. 

IMGW zaleca dużą ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.