Do kraju z Iraku wróci dziś pierwsza grupa Polek. Polskie władze mówią o kilku spośród kilkunastu kobiet mieszkających w Iraku. Szczegółów ewakuacji nie podano ze względu na bezpieczeństwo naszych rodaczek.

Premier Belka zapowiada, że mogą liczyć na pomoc polskiego rządu przez pół roku. Dostaną na ten czas mieszkania, wyżywienie i opiekę lekarską.

Dzieci będą mogły kontynuować naukę. Polska ambasada w Bagdadzie przyzna częściowe zapomogi na pokrycie kosztów zakupu rzeczy niezbędnych na pobyt w Polsce.