Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju dwóch serii Chlorheksydyny Diglukonian Sage.

Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju dwóch serii Chlorheksydyny Diglukonian Sage.
GIF wycofuje z obrotu środek stosowany w dermatologii (zdj. ilustracyjne) / CHASSENET /PAP/EPA

Wycofany z obrotu środek do dezynfekcji skóry ma następujące serie:

 - numer serii: 49252, data ważności: 24-10-2016

 - numer serii: 52825, data ważności: 08-06-2017

Podmiotem odpowiedzialnym jest holenderski koncern Sage Products Cooperatief U.A.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Podjęto ją w związku z możliwością wystąpienia zanieczyszczenia mikrobiologicznego.

Chlorheksydyny Diglukonian Sage jest preparatem przeznaczonym do dezynfekcji skóry, stosowanym w dermatologii.


Źródło: GIF (j.)