Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju antybiotyku Taromentin. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Jak informuje GIF w wydanym komunikacie, z obrotu ma zostać wycofany preparat Taromentin (Amoxicillinum + Adicum clavulanicum), 400 mg + 57mg/5ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, butelka 140 ml, o numerze serii: 020316 i dacie ważności: 03.2018.

Powodem wydania decyzji jest stwierdzenie w tej serii leku dodatkowego składnika, substancji pomocniczej - celulozy mikrokrystalicznej.

Podmiotem odpowiedzialnym są Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

Taromentin stosuje się m.in. w zakażeniach górnych i dolnych dróg oddechowych oraz zakażeniach skóry i tkanek miękkich.

(abs)