Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju produktu leczniczego Vigantoletten 1000 (Cholecalciferolum), tabletki, 25 mikrogramów (1000 j.m.), 30 tabletek.

Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju produktu leczniczego Vigantoletten 1000 (Cholecalciferolum), tabletki, 25 mikrogramów (1000 j.m.), 30 tabletek.
zdj. ilustracyjne /Monika Kamińska /Archiwum RMF FM

Wycofane zostały następujące serie produktu o datach ważności:

 Numer serii: 191465, data ważności: 31.08.2017

 Numer serii: 192942, data ważności: 31.08.2017

 Numer serii: 194883, data ważności: 31.08.2017

 Numer serii: 194885, data ważności: 31.08.2017

 Numer serii: 194889, data ważności: 31.10.2017

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Podmiotem odpowiedzialnym w kraju eksportu jest Merck KGaA Niemcy. Kraj eksportu to Rumunia. Importer równoległy: Forfarm sp. z o.o.

Decyzja została podjęta w związku ze stwierdzeniem, że produkt z kraju eksportu nie był zgodny w zakresie substancji pomocniczych z wydanym pozwoleniem na import równoległy nr 280/15.


Źródło: medexpress/gif.gov.pl