Główny Inspektorat Farmaceutyczny zdecydował się wycofać z obrotu siedem serii popularnego syropu na kaszel – Flavamedu.

W podanych seriach wykryto zanieczyszczenia. Wycofano produkt Flavamed (Ambroxoli Hydrochloridum) syrop 15mg/5ml:

Nr. serii: 81004 z datą ważności 31.01.2021
81007 z datą ważności 28.02.2021
82013 z datą ważności 30.06.2021
82014 z datą ważności 31.07.2021
83018A z datą ważności 31.08.2021
83019A z datą ważności 31.08.2021
83021A z datą ważności 30.09.2021

Decyzja o wycofaniu serii syropu z obrotu zapadła po wpłynięciu do GIF-u raportu z badań przeprowadzonych przez Narodowy Instytut Leków, który potwierdził, że przebadana próbka syropu nie spełnia wymogów określonych w specyfikacji dla czystości produktu.

Po porównaniu z próbkami archiwalnymi i potwierdzeniu wady jakościowej, GIF podjął decyzję o wycofaniu leku z obrotu na terenie całego kraju.

Jakie jeszcze leki wycofał z obrotu GIF? Sprawdź!