Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu dwóch serii kropli do uszu Cetraxal. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Decyzja dotyczy serii preparatu o następujących numerach:

Jaki był powód wydania decyzji o wycofaniu kropli? Jak wynika z uzasadnienia, w protokole z badań przeprowadzonych w Narodowym Instytucie Leków podano, że "badane próbki ww. serii produktów leczniczych Cetraxal nie spełniają wymagań specyfikacji obowiązującej do końca okresu ważności, w zakresie parametru czystość chromatograficzna - zawartość pojedynczego, nieznanego zanieczyszczenia".

Krople Cetraxal są stosowane m.in. w leczeniu ostrego zapalenia ucha o podłożu bakteryjnym.

Więcej decyzji GIF można znaleźć tutaj.

(MN)