Google Doodle upamiętniło dziś jednego z pionierów analizy funkcjonalnej - Stefana Banacha. Dokładnie 100 lat temu ten wybitny matematyk-samouk oficjalnie został profesorem.

Stefan Banach urodził się 30 marca 1892 roku w Krakowie. Wychowywał się w rodzinie zastępczej. Nieprzeciętne zdolności matematyczne i lingwistyczne przejawiał od dzieciństwa. 

W 1910 roku zdał maturę. Studiów jednak nigdy nie ukończył - w latach 1911-1913 zaliczył egzaminem częściowym (tzw. półdyplom) dwa lata studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej. Matematyki nauczył się sam. 

Po maturze pracował w jednej z krakowskich księgarni, a po wybuchu I wojny światowej jako nadzorca przy budowie dróg. Nie został wysłany na front z powodu poważnej wady wzroku. 

Przełomowym momentem w życiu Banacha było jego przypadkowe spotkanie z matematykiem - dr Hugonem Steinhausem, do którego doszło w 1916 roku na Plantach. To dzięki jego wstawiennictwu Banach w latach 20. otrzymał asystenturę na Politechnice Lwowskiej. Następnie otrzymał stopień doktora, w 1928 roku - profesora zwyczajnego Uniwersytetu Lwowskiego, a w 1922 r. - profesora nadzwyczajnego. 

Od 1922 roku do wybuchu II wojny światowej kierował jednym z zakładów w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza. To właśnie wokół Banacha koncentrowała się tzw. lwowska szkoła matematyczna.

Banach był jednym z pionierów i klasyków analizy funkcjonalnej. Zajmował się m.in. teorią mnogości. Był wykładowcą, autorem podręczników szkolnych i akademickich do matematyki i mechaniki. 

Podczas wojny zatrudnił się jako karmiciel wszy przy badaniach nad szczepionkami. To uchroniło go od represji okupanta.

Zmarł na nowotwór płuc - kilka miesięcy po zakończeniu wojny. Spoczywa na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, obok Marii Konopnickiej.