Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Gdańska otrzymali od pomorskiej Prokuratury Krajowej dwa samochody, w tym bmw. To sprzęt, który oskarżyciel publiczny odebrał w ostatnim czasie mafii narkotykowej i na podstawie tzw. ustawy covidowej przekazał policji zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Samochody, które trafiły do Centralnego Biura Śledczego Policji, zostały zabezpieczone przez Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku. Postępowanie, w toku którego przejęto auta, dotyczyło zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem i handlem narkotykami.

"Wśród przekazanych przedmiotów jest samochód marki bmw oraz inny pojazd osobowy. Przedmioty zostały przekazane Zarządowi w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem" - podał Dział Prasowy PK.

Prokuratura Krajowa przekazała, że gang dokonywał przemytu m.in. haszyszu z Hiszpanii do krajów skandynawskich, gdzie narkotyki były rozprowadzane. Grupa przemyciła w sumie ok. 4,5 tony nielegalnych środków.

Dział prasowy PK wyjaśnił, że przekazanie zabezpieczonego od przestępców sprzętu, było możliwe dzięki wprowadzonej w ubiegłym roku nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Nowy przepis stanowi, że można przekazać przedmioty zajęte w trakcie postępowania karnego instytucjom walczącym z epidemią.

"Niszczenie lub przechowywanie zajętych przedmiotów pochodzących z przestępstwa, w sytuacji zagrożenia epidemicznego, stanowiłoby trwonienie zasobów, mających znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego i nosiłoby znamiona marnotrawstwa. Jednocześnie pozostawienie tych środków w depozycie również nie znajduje uzasadnienia wobec charakteru zagrożenia epidemicznego" - stanowią przepisy.