Falę protestów w Warszawie na początek grudnia zapowiadają związkowcy „Solidarności”. Przed Sejmem i Kancelarią Premiera pojawią się kolejarze, leśnicy, nauczyciele i energetycy. Wszyscy będą demonstrować przeciwko ustawie w sprawie emerytur pomostowych. Wedle zapowiedzi 3 grudnia w Warszawie będą protestować związkowcy z Dolnego Śląska; 5 grudnia – z Wielkopolski, 10 grudnia – z Łódzkiego, a 19 grudnia – z Małopolski.

Protesty planują kolejarze, nauczyciele i nie tylko. Związki muszą dbać nie tylko o godne warunki pracy i płacy pracowników, ale także o możliwość korzystania przez nich z praw nabytych, w tym wypadku do wcześniejszych emerytur" - powiedział przewodniczący Federacji Związków Zawodowych, Wiesław Siewierski.

Ustawa o "pomostówkach" ma wejść w życie od 1 stycznia 2009 r. Zmniejsza ona liczbę osób mogących przechodzić na wcześniejsze emerytury z ok. miliolna osób do ok. 250 tys. osób. Prawo to utraci większość nauczycieli, artyści, dziennikarze, znaczna grupa pracowników kolei i kierowcy ciężarówek.

Gdyby ustawa nie weszła w życie z początkiem przyszłego roku, do czasu opracowania nowych przepisów regulujących tę kwestię, nikt nie mógłby odejść na wcześniejszą emeryturę. Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dająca takie prawo, wygasa bowiem z końcem 2008 r.

Prezydent Lech Kaczyński kilka tygodni temu zapowiedział, że zrobi wszystko, żeby proponowane przez rząd rozwiązania nie weszły w życie. Wniósł nawet do Sejmu projekt ustawy przedłużającej obecne przepisy o rok, ale został on odrzucony już w pierwszym czytaniu.