Z dodatku w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” skorzystają także rodziny zastępcze – donosi dziennik „Fakt”. Dofinansowanie będzie przysługiwało na każde dziecko, bez względu na dochody rodziny. „Jeśli ma się poprawić sytuacja wszystkich rodzin, to te zastępcze nie mogą być poszkodowane” – podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Z dodatku w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” skorzystają także rodziny zastępcze – donosi dziennik „Fakt”. Dofinansowanie będzie przysługiwało na każde dziecko, bez względu na dochody rodziny. „Jeśli ma się poprawić sytuacja wszystkich rodzin, to te zastępcze nie mogą być poszkodowane” – podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.
Elżbieta Rafalska /Rafał Guz /PAP

Rodzicom zastępczym dodatek przysługiwał będzie na każde dziecko do 18. roku życia, bez względu na dochody rodziny.

Pieniądze wypłacane będą także na dzieci przebywające w rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dodatek przysługiwał będzie na cały rok. Jeśli sytuacja rodziny zastępczej się nie zmieni, np. dzieci się nie usamodzielnią, to z urzędu przyznawane będzie świadczenie na kolejne 12 miesięcy.

Dofinansowanie ma być przyznawane na wniosek rodziny zastępczej. Dokumenty trzeba będzie złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie. Resort pracy nie określił jednak wzoru wniosku, trzeba będzie więc napisać go samemu - informuje "Fakt".

Dokumenty należy składać od 1 kwietnia. W pierwszym okresie rodziny będą miały na to trzy miesiące. To oznacza, że nawet gdy złożą dokumenty pod koniec czerwca, dodatek zostanie im wypłacony z wyrównaniem od kwietnia. Jeśli rodzice zastępczy złożą jednak wniosek w lipcu, nie dostaną już trzymiesięcznego wyrównania. Dodatek będzie im naliczany od lipca.(dp)