Instytut Pamięci Narodowej ujawnił kolejne katalogi osób publicznych, m.in. premiera, członków jego rządu, a także nowych posłów i senatorów. Donald Tusk został umieszczony w aktach jako figurant, rozpracowywany w ramach akcji SB przeciwko „Solidarności” na początku lat 80. ubiegłego wieku.

Figurant w języku peerelowskiej Służby Bezpieczeństwa oznacza osobę rozpracowywaną, śledzoną i inwigilowaną. Figurantem stawał się każdy, kto budził podejrzenia SB i ta postanowiła przyjrzeć się mu bliżej.

W opublikowanych dzisiaj katalogach pojawiło się nazwisko byłej minister finansów Zyty Gilowskiej, którą zarejestrowano jak TW „Beata”. To już jednak wiemy po jej procesie lustracyjnym.

Jako kandydata na Tajnego Współpracownika zarejestrowano w 1975 r. Ludwika Dorna. Przy jego nazwisku pojawił się jednak dopisek: „brak śladów podjęcia próby spotkania”. W katalogach IPN jako kandydat na TW widnieje również nazwisko obecnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego.

Z kolei jako Kontakty Operacyjne w katalogach figurują Wacław Martyniuk i Włodzimierz Cimoszewicz. Te rejestracje jednak o niczym nie przesądzają. W PRL-u kandydatem na TW lub Kontaktem Operacyjnym można było zostać nie wiedząc o tym i nie wyrażając na to zgody.

IPN publikuje w Internecie informacje, jakie akta zachowały się na temat danej osoby. Teczki osób pełniących funkcje publiczne są jawne i dostępne w IPN dla każdego obywatela.

Według nowej ustawy lustracyjnej, która 15 marca weszła w życie, IPN miał w ciągu pół roku zacząć publikować katalogi osób pełniących funkcje publiczne; osób rozpracowywanych przez tajne służby PRL; funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa oraz osób zajmujących wysokie stanowiska w PRL. Spis osób, które miały współpracować z tajnymi służbami PRL, zakwestionował w maju Trybunał Konstytucyjny.

25 września IPN opublikował pierwsze spisy osób publicznych - prezydenta RP, premiera i marszałków obu izb parlamentu, Rzecznika Praw Obywatelskich, członków władz IPN, prokuratorów IPN i Prokuratury Krajowej, sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Stanu, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz prezesów sądów i szefów prokuratur.

19 listopada IPN uzupełnił katalogi o: europosłów, szefów Najwyższej Izby Kontroli, Narodowego Banku Polskiego, Rady Polityki Pieniężnej, Prokuratorii Generalnej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Danych Osobowych, Rzecznika Praw Dziecka oraz szefów kancelarii: prezydenta, premiera, Sejmu i Senatu, a także prezydenckich ministrów.