Gang fałszerzy dokumentów rozbiła dolnośląska policja. Zatrzymano 10 osób, które produkowały i sprzedawały fałszywe dowody osobiste, prawa jazdy, paszporty, świadectwa maturalne i dyplomy szkół wyższych i przerzucały cudzoziemców przez granice do Niemiec. Część mężczyzn już została aresztowana, wobec pozostałych zastosowano dozory policyjne, poręczenia majątkowe i zakazy opuszczania kraju.

W jednym z wrocławskich mieszkań policjanci zlikwidowali także nielegalną drukarnię, która należała do szefa gangu. Tam znaleziono polskie, niemieckie oraz holenderskie dowody osobiste, a także blankiety legitymacji studenckich, paszporty, prawa jazdy, karty ubezpieczeń zdrowotnych, podrobione pieczątki.

Zatrzymani to dziewięciu Polaków, obywatel Ukrainy oraz kobieta, którą przyłapano kiedy odbierała sfałszowane dokumenty.