Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy Latanost (Latanoprostum), krople do oczu, roztwór 0,05 mg/ml, o numerze serii B531219 i dacie ważności: 05.2015.

Podmiotem odpowiedzialnym jest + pharma arzneimittel gmbh, Austria. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności - donosi portal medexpress.pl. 

29 maja 2015 roku do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wpłynął protokół z badań przeprowadzonych w Narodowym Instytucie Leków nr NI-0271-14. Orzeczenie w protokole stanowi, iż badana próbka w zakresie przebadanych parametrów nie odpowiada wymaganiom specyfikacji wytwórcy, ze względu na przekroczony limit dla pojedynczych nieznanych zanieczyszczeń.

Lek obniża podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe u pacjentów z jaskrą otwartego kąta oraz z nadciśnieniem wewnątrzgałkowym.

(ug)