Od 1 stycznia 2020 r. na mapie Polski pojawią się cztery nowe miasta. To Czerwińsk nad Wisłą na Mazowszu, Klimontów w Świętokrzyskim oraz Lututów i Piątek w Łódzkiem. Wszystkie te miejscowości odzyskają status, który utraciły wskutek represji carskich po powstaniu styczniowym.

Od 1 stycznia 2020 r. na mapie Polski pojawią się cztery nowe miasta. To Czerwińsk nad Wisłą na Mazowszu, Klimontów w Świętokrzyskim oraz Lututów i Piątek w Łódzkiem. Wszystkie te miejscowości odzyskają status, który utraciły wskutek represji carskich po powstaniu styczniowym.
Jednym z nowych miast będzie Klimontów /Michał Dobrołowicz /RMF FM

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z lipca tego roku status miasta od 1 stycznia 2020 r. zyskują miejscowości: Lututów w powiecie wieruszowskim w woj. łódzkim, Piątek w powiecie łęczyckim w woj. łódzkim, Czerwińsk nad Wisłą w powiecie płońskim w woj. mazowieckim i Klimontów w powiecie sandomierskim w woj. świętokrzyskim.

Jak wynika z uzasadnienia rozporządzenia, wszystkie miejscowości są zwodociągowane i skanalizowane, a ich cechy funkcjonalno-przestrzenne wykazują miejski charakter. W większości z nich przeważająca liczba mieszkańców jest zatrudniona poza rolnictwem.

W przypadku Czerwińska nad Wisłą uwagę zwrócono m.in. na zabytkowy zespół kościelno-klasztorny, który co roku do gminy sprowadza 10 tys. pielgrzymów i turystów. Piątek posiada natomiast ukształtowane centrum z wyznaczonym Geometrycznym Środkiem Polski. Prawa miejskie miał od 1339 do 1869 r. W Lututowie w latach 2010-2011 zrewitalizowano rynek, od którego rozchodzą się ulicę o zwartej zabudowie. Rynek jest także mocną stroną Klimontowa. Tamtejszy w ostatnim czasie został gruntownie przebudowany - odtworzono brukową nawierzchnie i odbudowano kamienice.


Akty nadania statusu miasta wójtom (czyli przyszłym burmistrzom) trzech z tych miejscowości wręczył w poniedziałek sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker. W uroczystości nie wziął udziału wójt gminy Czerwińsk nad Wisłą. 2 stycznia z rąk wiceministra Macieja Wójcika odbierze on list gratulacyjny od premiera Mateusza Morawieckiego.

Wszystkie cztery miejscowości, które od 2020 r. będą miastem, historycznie miały już taki status. W XIX wieku w związku z represjami carskimi związanymi z powstaniem styczniowym wszystkie cztery miejscowości utraciły status miasta i dziś historycznie ten status odzyskują - powiedział wiceminister. Pogratulował też w imieniu rządu wójtom i mieszkańcom Czerwińska nad Wisłą, Lututowa, Piątku i Klimontowa.

Jak podkreśla MSWiA, nadanie statusu miasta jest poprzedzane konsultacjami społecznymi z mieszkańcami, a następnie opiniowane przez Radę Gminy. Uzyskanie statusu miasta wiąże się m.in. ze zmianą wizerunkową i większym prestiżem miejscowości. Może przynieść także wymierne korzyści, np. zyskanie na atrakcyjności inwestycyjnej czy możliwość starania się o fundusze związane z rozwojem obszarów miejskich.

Od 1 stycznia 2020 roku w Polsce będę 944 miasta.