​Minister Przemysław Czarnek nagradza czasopisma, w których sam publikował. Szef resortu edukacji i nauki postanowił przebudować hierarchię pism naukowych. Zdecydowany "awans" w punktach zaliczyły periodyki, w których sam publikował, a także czasopisma związane z ojcem Tadeuszem Rydzykiem oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.

Pismom naukowym przyznawane są punkty, w zależności od ich znaczenia w nauce. Te o randze światowej wyceniane są w Polsce na 200 punktów, czołowe krajowe - na 100 punktów. Punktacja ma znaczenie dla karier, wpływają bowiem na ocenę działań naukowców, którzy poprzez publikacje w renomowanym czasopismach mogą liczyć na awans naukowy.

MEiN w czwartek opublikowało nowy wykaz punktacji czasopism. Jak tłumaczy Anna Ostrowska w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną": Zmiany w punktacji czasopism wypływają z potrzeby realizacji naczelnego celu działania Ministerstwa, jakim jest troska o właściwy rozwój i jakość polskiej nauki (...) Rozwój ten na chwilę obecną wymagał docenienia starań uczonych z dziedziny humanistyki i nauk społecznych.

Co to oznacza w praktyce? Najwięcej zyskały nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki o sztuce, prawo kanoniczne i filozofia. Bezkonkurencyjnym zwycięzcą nowego wykazu czasopism jest jednak teologia. Punktacja czasopism w tej dziedzinie wzrosła bowiem dwukrotnie. Co więcej, do wykazu zostały dodane nowe pozycje, które wcześniej w nim nie występowały. Uwzględniając je średnia punktacja we wszystkich dziedzinach spadła. Poza teologią.

Ponadto, jak zauważa Onet, wszystko wskazuje, że minister Przemysław Czarnek postanowił premiować czasopisma według własnego uznania. Do góry poszły bowiem pisma, w których sam publikował, jako prawnik na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

I tak, "Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie" wydawane przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL otrzymało w nowym zestawieniu 100 punktów. To w tym czasopiśmie pojawił się w 2020 roku tekst Czarnka "Spór kompetencyjny pomiędzy Sądem Najwyższym a Prezydentem RP i Sejmem RP". Z kolei w 2018 roku opublikował tam artykuł "Reforma wymiaru sprawiedliwości a bezpieczeństwo prawne". Do tej pory miało 40 pkt. 

"Studia Prawnicze KUL" zaliczyły awans z 40 na 70 podobnie, z kolei Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL otrzymał 70 pkt, choć niedawno miał jeszcze 20. W Biuletynie w 2020 publikował pracę o "prawie naturalnym w Europie".

To nie jedyne pisma KUL, które dostały awans. 70 pkt (skok z 20) otrzymał "Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL", a "Zeszyty Naukowe KUL" 40 pkt (wcześniej 20). Na listę z 20 punktami trafił także periodyk Komisji Historycznej Towarzystwa Naukowego KUL.

Wyróżnienia otrzymały także sporo czasopism teologicznych. W wykazie z 40 punktami znalazło się wydawane przez toruńską uczelnię ojca Tadeusza Rydzyka pismo "Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie". Podobnie trafiło tam "Ateneum Kapłańskie" publikowane przez Wrocławskie Wydawnictwo Diecezjalne. Kwartalnik "Fides et Ratio" wydawany przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaliczył awans z 20 punktów na 80 pkt.

Publicysta Stanisław Krawczyk zauważa, że "średnia punktacja czasopism wzrosła najbardziej w przypadku periodyków teologicznych".

Tym razem wygrały czasopisma ze słowami "fides", "teologia", "tomistyczny", "wyznaniowe" w nazwie. W czołówce polskich czasopism filozoficznych są m.in. "Scientia et Fides" (z 20 na 100), "Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio" (z 20 na 70), "Teologia i Moralność" (z 20 na 70), "Rocznik Tomistyczny" (spoza listy na 70), "Przegląd Prawa Wyznaniowego" i "Studia z Prawa Wyznaniowego" (oba z 40 na 70). Zwycięzcom tegorocznej loterii gratulujemy! - napisali z kolei autorzy fanpage Filozofia w Praktyce.

Jak wyjaśnia DGP, progów dla czasopism jest 5. Mogą one uzyskać: 20, 40, 70, 100, 140 i 200 punktów. Podniesienie punktacji z 20 na 70 oznacza, że periodyk awansował o dwie ligi

Wczoraj decyzję o dymisji złożyła wiceminister nauki Anna Budzanowska. Według Onetu, nie chciała ona firmować działań Czarnka.