Szczątki kilkuset ofiar stalinowskiego reżimu kryją kwatery Cmentarza Osobowickiego we Wrocławiu. Pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej dokonali tego makabrycznego odkrycia przy pomocy georadaru.

Georadar pokazał, że ludzkie kości znajdują się na niemal wszystkich ogólnodostępnych terenach cmentarza. Leżą na niewielkiej głębokości – około 50-70 centymetrów pod ziemią.

Większość z nich zostanie ekshumowana do jednej, wspólnej mogiły. Pierwsze pracy na tym ukrytym dotąd cmentarzysku na cmentarzu ruszą wiosną przyszłego roku. Koszt całej akcji wyniesie co najmniej kilkaset tysięcy złotych.