W tym tygodniu premier spotka się z pięcioma ministrami, w ramach tzw. przeglądu resortów. Będą to: minister transportu, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, finansów oraz gospodarki morskiej.

Szef komitetu stałego Rady Ministrów Przemysław Gosiewski powiedział, że po całym przeglądzie może dojść do jednej lub dwóch zmian na stanowiskach ministerialnych. Zapewnił też, że dotychczasowe rozmowy były „pozytywne”.