CIA już 9 lat temu ostrzegała, że ekstremiści islamscy mogą zaatakować cele w USA, takie jak lotnictwo pasażerskie, kluczowe gmachy w Waszyngtonie albo nowojorskie centrum finansowe przy Wall Street - ujawnił w wysoki rangą przedstawiciel wywiadu.

Podał on też, że już w 1997 roku Centralna Agencja Wywiadowcza wskazała na Osamę bin Ladena jako na potencjalne źródła zagrożenia wewnątrz USA.

Anonimowy informator powołał się na dane zamieszczane w tajnym, publikowanym okresowo opracowaniu CIA pod nazwą "Państwowe Oceny Wywiadowcze" ("National Intelligence Estimate"), przygotowywanym dla bardzo wąskiego grona adresatów, z prezydentem USA na czele. Ujawnienie informacji w nich zawartych jest niezwykle rzadkie.

W opracowaniu z roku 1997 bin Laden został wymieniony z nazwiska jako nowe zagrożenie w zakresie terroryzmu - i to już na pierwszej stronie. Wskazano w nim na bin Ladena i jego stronników oraz na zagrożenia, jakie stwarzają i stwierdzano, że może to zapowiadać ataki wewnątrz Stanów Zjednoczonych - powiedział funkcjonariusz Agencji.