"Każdego dnia w Polsce z powodu nowotworów jelit umiera 28 osób. Chcemy lepszego dostępu do diagnozy i leczenia" - alarmuje w petycji do ministerstwa zdrowia Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych.

"Każdego dnia w Polsce z powodu nowotworów jelit umiera 28 osób. Chcemy lepszego dostępu do diagnozy i leczenia" - alarmuje w petycji do ministerstwa zdrowia Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych.
zdj. ilustracyjne /Piotr Bułakowski /RMF FM

Pacjenci domagają się przede wszystkim tego, żeby badania, które pozwalają zdiagnozować nowotwór jelit (w tym kolonoskopia, która pozwala wykryć raka jelita grubego) były wykonywane zawsze ze znieczuleniem. Teraz dzieje się tak tylko w czasie co piątego badania. My postulujemy, żeby każdy pacjent miał do tego dostęp. Dzięki temu strach przed wykonaniem badania jest znacznie mniejszy. Już teraz na darmową kolonoskopię zgłasza się tylko 16 procent pacjentów albo jeszcze mniej. To bardzo mało - tłumaczy Szymon Chrostowski, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Kolejne postulaty dotyczą wprowadzenia obowiązkowego bilansu zdrowia 45 i 60-latka, na wzór bilansu noworodka i bilansu dwulatka W jego trakcie lekarz mógłby zauważyć objawy nowotworu. A także szybszy dostęp do nowoczesnych terapii już na pierwszych, a nie tak jak teraz, na ostatnich, etapach choroby.

Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że liczba zachorowań na nowotwory złośliwe jelita grubego w Polsce wynosi co roku 17 tysięcy. Polska odnotowuje najwyższą dynamikę liczby zachorowań na te chorobę w całej Europie. Oznacza to, że skala zachorowalności i umieralności z powodu tej choroby wykazuje tendencję wzrostową. Autorzy raportu, na podstawie którego powstały rekomendacje zwracają uwagę między innymi na to, że liczba zgonów spowodowanych przez nowotwory jelit u pacjentów w Polsce, w szczególności mężczyzn jest o wiele wyższa niż w krajach Europy Zachodniej i Północnej, gdzie współczynnik umieralności na ten typ nowotworu od wielu lat ma tendencję malejącą.

Autorzy raportu rekomendują między innymi:

1. Zwiększenie roli badań profilaktycznych na poziomie lekarza POZ we wczesnym wykrywaniu nowotworu poprzez wprowadzenie badań profilaktycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej jako tzw. bilansu 45- i 60-latka, w zakres których będą wchodziły podstawowe badania w kierunku nowotworu.

2. Zwiększenia wskaźników zgłaszalności pacjentów na badania kolonoskopii w programie badań przesiewowych dla nowotworu jelita grubego (obecnie wskaźniki wykonalności badań wynoszą ok 16.7 proc.) poprzez zapewnienie pacjentom większego dostępu do znieczulenia przy badaniu kolonoskopii.

3. Wprowadzanie rozwiązań dotyczących zapewnienia pacjentom dostępu do kompleksowej rehabilitacji leczniczej.

(j.)