Policja z Chorzowa namierzyła sprawcę zniszczenia co najmniej kilkunastu opon w samochodach. Na jednym z parkingów przy ul. Farnej od dwóch miesięcy niszczone były opony. Sprawca nie usłyszy jednak zarzutów, bo jest… psem.

Policja po zainstalowaniu na ul. Farnej kamer ustaliła, że to pies niszczy opony zaparkowanych aut. Konsekwencje poniesie właściciel zwierzęcia. Zobowiązał się on do naprawienia szkody. 

Właściciel psa nie uniknie także odpowiedzialności za niezachowanie środków ostrożności podczas wyprowadzania psa na spacer.

Opracowanie: