Jazda na łyżwach dla przyjemności jest niedozwolona! Jedynie jazda sportowa. Tak na nasze pytanie, o to czy mogą działać ślizgawki i lodowiska, odpowiada Ministerstwo Sportu. Przepisy w tej sprawie są bardzo niejasne. Gubią się w nich sami ministrowie, a samorządy i przedsiębiorcy nie wiedzą: szykować lodowiska czy nie.

Co dokładnie mówi rząd? W liście z Ministerstwa Sportu czytamy: "Jeżeli na lodowiskach/torach łyżwiarskich odbywają się współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe, to takie aktywności sportowe mogą być przeprowadzane. W omawianym kontekście wprowadzony jest natomiast zakaz indywidualnego uprawiania sportu, tzn. gdyby osoby chciały korzystać z lodowiska/toru łyżwiarskiego, poza dopuszczonymi formami, to takie działanie w rozumieniu obowiązujących przepisów jest niedopuszczalne". 

Gdy poprosiliśmy wprost o doprecyzowanie: czy dobrze rozumiemy, że z dzieckiem albo znajomymi nie można iść na miejską ślizgawkę, to kontakt z resortem się urwał. 

Zapytaliśmy więc współposiadającego za te ograniczenia wicepremiera Jarosława Gowina, a ten rozłożył ręce: Tych przepisów jest tak wiele i one ulegają pewnej korekcie, dlatego po briefingu sprawdzę i przekażę odpowiedź - mówił wicepremier. Odpowiedzią po briefingu było skierowanie nas do innych urzędów.

Co się stało w innych urzędach? W kancelarii premiera rozłożyli ręce, a w Ministerstwie Zdrowia najpierw usłyszeliśmy, że lodowiska mogą działać, a potem że jednak nie. 

Najlepszą odpowiedź: niestety anonimowo - dał jeden z doświadczonych urzędników. Stwierdził, że przepisy są tak dziurawe, że gminy, które chcą budować ślizgawki, powinny sobie zamówić pozwalającą na to opinię prawnika i nie przejmować się chaotyczną legislacją. 

Poniżej zamieszczamy wykładnię Ministerstwa Sportu:

"Uprzejmie informujemy, że zgodnie z aktualnymi regulacjami (§ 10 ust. 15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r.) w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym (z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób) może brać udział nie więcej niż 150 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia. Wydarzenia sportowe i współzawodnictwo sportowe odbywać się może bez udziału publiczności. 

Przepisy te mają charakter normy ogólnej (nie zawierają zasad szczegółowo opisujących działalność określonych obiektów - zalecenia w tym zakresie formułowane są przez Główny Inspektorat Sanitarny) i odnoszą się również do działalności torów łyżwiarskich i lodowisk, w tym w odniesieniu do sformułowanych w rozporządzeniu zasad sanitarnych. 

Jeżeli więc na lodowiskach/torach łyżwiarskich odbywają się aktywności, o których mowa, tj. współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowego, to takie aktywności sportowe mogą być przeprowadzane. W omawianym kontekście wprowadzony jest natomiast zakaz indywidualnego uprawiania sportu, tzn. gdyby osoby chciały korzystać z lodowiska/toru łyżwiarskiego, poza dopuszczonymi formami, to takie działanie w rozumieniu obowiązujących przepisów jest niedopuszczalne".


 

Opracowanie: