Spółdzielnia mieszkaniowa domaga się, aby komunalne przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, pozwoliło wpływać na ilość dostarczanego do bloków ciepła. Przedsiębiorstwo nie chce się na to zgodzić.

Spółdzielnia mieszkaniowa „Zjednoczeni” chce zamontować na węzłach cieplnych specjalny system, za pomocą którego będzie można odpowiednio dawkować przepływ ciepłej wody w rurach w zależności od pogody i zapotrzebowania. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jednak stanowczo odmówiło.

Wiceprezes spółdzielni Stanisław Grodzicki zapowiada jednak następne starcie z cieplnym monopolistą. Pomysłem chce zarazić inne spółdzielnie, a mieszkańców zachęcić do pisania listów do prezydenta miasta. Koszty ogrzewania to nawet 80 procent opłat za mieszkanie.