Realny termin na przyjęcie euro to 2015 r. – uważa doradca ekonomiczny prezydenta profesor Ryszard Bugaj. Wiceminister finansów Ludwik Kotecki przyznał w środę w Senacie, że w 2012 r. Polska do strefy euro nie przystąpi.

Zanim Polska wejdzie do strefy euro, musi poprawić konkurencyjność swojej gospodarki - powiedział Bugaj. Podkreślił, że Polska musi wstąpić do strefy euro: Nie dlatego jednak, że będą z tego jakieś wielkie profity, ale niewstąpienie mogłoby się spotkać z niechęcią państw „starej Unii”.

W sierpniu rząd ma opublikować dokument, w którym będą nowe warunki dotyczące wprowadzenia Polski do strefy euro. Wiceminister finansów przypomniał, że ze względu na sytuację budżetową na razie Polska nie spełnia kryterium fiskalnego przyjęcia wspólnej europejskiej waluty. Dodał, że od 7 lipca jesteśmy objęci procedurą nadmiernego deficytu.