Budowa drogi przez Dolinę Rospudy zostanie wstrzymana. Polska zobowiązała się do tego w liście do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu miał dziś rozpatrzyć wniosek Komisji Europejskiej o wstrzymanie prac w obszarze chronionym, ale ponieważ prace tam się nie rozpoczęły, wniosek stał się bezprzedmiotowy.

Od miesiąca wiadomo, że prace w obszarze Natury 2000 nie będą prowadzone do czasu wyroku trybunału - usłyszał reporter RMF FM od ministra transportu Jerzego Polaczka. To oznacza, że powstanie kilka kilometrów obwodnicy Augustowa, a za dwa lata dowiemy się, czy można oba fragmenty połączyć.

17-kilometrowa obwodnica Augustowa ma 500-metrową estakadą przecinać cenną przyrodniczo dolinę rzeki Rospudy. Według drogowców, to najlepszy sposób, by zrealizować inwestycję przez ciągnącą się przez Suwalszczyznę 100-kilometrową dolinę. Ekolodzy uważają, że obwodnicę można poprowadzić drogą w innym wariancie.

Inwestycji sprzeciwiają się także urzędnicy unijni, według których drogi nie można poprowadzić przez obszar chroniony Natura 2000 (do obszaru należy Dolina Rospudy). Komisja Europejska skierowała sprawę przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.