Na Dolnym Śląsku, w okolicach Żmigrodu, rzeka Barycz przerwała wał przeciw powodziowy. Umocnienia osłabiły bobry. Jak informuje reporter RMF FM, wyrwa w wale ma długość około 20 m. Pomimo tego, że woda wlewa się na tereny zalewowe, na razie nie stanowi niebezpieczeństwa dla ludzi.