Jedna osoba trafiła do szpitala po ewakuacji około 400 osób z budynków przy ulicy Poniatowskiego w Bielsku-Białej. Koparka uszkodziła tam gazociąg średniego ciśnienia. Na miejscu jest kilkanaście jednostek straży pożarnej. Nie ma już zagrożenia, że gaz wybuchnie.

Kobieta, która trafiła do szpitala, zasłabła w czasie ewakuacji. Potrzebna była więc pomoc medyczna. Pozostali mieszkańcy trzech bloków i pięciu domów czekają w namiotach i autobusach ustawionych w bezpiecznej odległości.

Do uszkodzenia gazociągu doszło w czasie prac ziemnych. Z okolicznych budynków - bloków, domów, hotelu i firm - ewakuowano około 400 osób.

Strażaków wspiera grupa ratownictwa chemicznego. Utrzymywane są kurtyny wodne. Pogotowie gazowe, które jest na miejscu, odcięło dopływ gazu. Nie ma już zagrożenia wybuchem, ale według strażaków akcja może potrwać jeszcze kilka godzin.

Nieprzejezdna jest teraz ulica Gałczyńskiego. Robotnicy zerwą asfalt, by naprawić uszkodzony przez koparkę gazociąg.