40 tysięcy archiwalnych zdjęć i negatywów zeskanowali pracownicy Politechniki Wrocławskiej. Jeszcze w tym roku zbiory mają być udostępnione w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej. Digitalizacja trwała osiemnaście miesięcy. Zdjęcia to architektoniczna dokumentacja. Na wielu zobaczymy kamienice, które już nie istnieją.

Na wersję cyfrową przerobione zostały nie tylko klisze mało i średnioobrazkowe, ale także najstarsze i najcenniejsze negatywy szklane. To zbiory Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Dokumentacja była gromadzona od lat pięćdziesiątych XX wieku. Na zdjęciach zobaczymy między innymi zabytki budownictwa przemysłowego, techniki i przemysłu, architektury, historyczne plany miast czy reprodukcje ikonografii. Są to obiekty z terenu całego Śląska i samego Wrocławia. Dość często to jedyna dokumentacja wielu zabytków, które zostały zniszczone lub wyburzone.

Negatywy trzeba było dokładnie wyczyścić, bo każdy pyłek czy kropka na negatywie już na obrazie pozytywowym urastała do sporej skazy. Obrazy były także retuszowane w programach graficznych by uzyskać jak najlepszą jakość. Przy digitalizacji przez osiemnaście miesięcy pracowało w sumie osiem osób.

Digitalizacja pozwoli na zachowanie zbiorów i ich udostępnienie. W ten sposób udało się ocalić zabudowania, których już nie ma. Pieniądze na projekt wyłożyło Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

(ug)