Specjalny kurs podejmowania interwencji i reagowania na osoby niestandardowo zachowujące się wprowadza Komenda Główna Policji. Jak dowiedział się reporter RMF FM, to reakcja na tragiczne wydarzenia z ostatnich miesięcy, gdy podczas policyjnych akcji dochodziło do zgonów zatrzymywanych osób. W czym konkretnie mają wyszkolić się policjanci prewencji?

Jak informuje nasz dziennikarz Krzysztof Zasada, policjanci w czasie szkoleń będą uczyli się sposobu interweniowania wobec osób zachowujących się nietypowo tak, by wyrządzić im jak najmniejsze szkody. Tygodniowy kurs obejmuje zajęcia teoretyczne, jak też praktyczne - to symulowane sytuacje, w których uczestniczą sami kursanci. 

Podczas wykładów prowadzący mają akcentować - jak napisano - "konieczność postępowania antydyskryminacyjnego, szanującego godność człowieka". Policjanci mają poznać sposoby radzenia sobie z emocjami podczas trudnych interwencji oraz doskonalić umiejętność pierwszej pomocy. 

W trakcie zajęć praktycznych stosowania różnych technik obezwładniania podkreśla się konieczność zagwarantowania tego, by zatrzymany mógł oddychać. Prowadzący zajęcia mają też zwrócić uwagę na kwestię współpracy policjantów z ekipami pogotowia ratunkowego.

Opracowanie: