Z powodu awarii wodociągu na ulicy Kolumba w Szczecinie łączącej Pomorzany ze Śródmieściem nie kursują tramwaje. Woda - jak informuje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - podmyła torowisko. Uruchamiana jest autobusowa komunikacja zastępcza.