Po raz drugi w tym roku Stany Zjednoczone zgłosiły weto do rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ dotyczącej konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Zapis ten wzywał do jak najszybszego rozmieszczenia międzynarodowych obserwatorów w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu. Jednak ich rozmieszczeniu niezmiennie sprzeciwia się Izrael. Waszyngton podziela to stanowisko. Jak powiedział amerykański ambasador przy ONZ, takie rozmieszczenie odizolowałoby politycznie jedną ze stron konfliktu, rezolucja nie spełniłaby więc swojej roli.

10:05