W Stobnie w województwie zachodniopomorskim w czasie budowy znaleziono niewybuchy z czasów II wojny światowej. W piątek rozpoczęła się akcja saperów.


Niewybuchy zostały odkryte na prywatnej działce w czasie budowy. Akcja saperów rozpoczęła się w piątek rano.

Jednocześnie zostało ewakuowanych kilkudziesięciu mieszkańców okolicznych domów. Zamknięto także drogę dojazdową.