Firma DSS, która miała dokończyć autostradę A2 na Euro 2012 była na skraju bankructwa już w chwili, gdy dostawała kontrakt – informuje „Wprost”. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wiedziała o złej sytuacji ekonomicznej DSS-u i poinformowała o niej rząd. Mimo to podjęto decyzję o powierzeniu firmie budowy odcinka C autostrady A2.

"Wprost" pisze, że w dokumencie przekazanym rządowi agencja precyzyjnie przewidziała czas upadłości spółki. Pomylili się może kilkanaście dni - mówi gazecie rozmówca z rządu.

Nie tylko ABW podawało informację o problemach DSS-u z pieniędzmi. W lipcu 2011 do resortu infrastruktury trafiło oficjalne pismo z Ministerstwa Skarbu. Były w nim informacje m.in. o opóźnieniach w zapłacie przez DSS za akcje Kieleckich Kopalń Surowców Mineralnych i firmy Kopalnie Surowców Skalnych w Złotoryi.
Mimo tych wszystkich ostrzeżeń w sierpniu rząd podjął decyzję o przyznaniu DSS-owi  kontraktu na budowę odcinka C autostrady A2. Świadomie podjął ryzyko, choć zdawał sobie sprawę ze słabości DSS-u  - ocenia "Wprost". 

ABW bardzo enigmatycznie odpowiada na pytania dotyczące DSS-u. Twierdzi tylko, że "wywiązuje się z obowiązku informacyjnego, polegającego na informowaniu ustawowo wymienionych adresatów o zagrożeniach dla bezpieczeństwa państwa w trybie ustawowym".

Dolnośląskie Surowce Skalne przejęły po Chińczykach odcinek "C" na autostradzie A2. Firma jednak przestała płacić swoim podwykonawcom. Kilka razy blokowali oni drogi, żeby zmusić DSS do oddania im pieniędzy. Kiedy było już wiadomo, że firma nie poradzi sobie z budową, ustalono, że jej obowiązki przejmie czeska firma Boegl&Krysl, która dokończyła A2.Po tym spektakularnym bankructwie powstał projekt zmian w przepisach. Wypłata pieniędzy dla podwykonawców jest możliwa dzięki specustawie uchwalonej przez Sejm pod koniec czerwca. Zakłada ona, że oszukani przedsiębiorcy mogą zwrócić się o pieniądze do GDDKiA. Ta - korzystając z pieniędzy Krajowego Funduszu Drogowego - zapłaci im za zaległe faktury. Poniekąd windykacją wykonawców, którzy oszukali mniejszych przedsiębiorców, będzie zajmować się GDDKiA.