Od początku roku policjanci zatrzymali ok. 900 praw jazdy za "rażące łamanie przepisów ruchu drogowego". To efekt zalecenia szefa policji, by w sytuacjach szczególnie niebezpiecznych nie karać kierowców mandatem, ale odbierać prawo jazdy i kierować sprawę do sądu.

Wbrew temu, co myśli wielu kierowców, możliwość zatrzymania prawa jazdy nie jest stosowana tylko w przypadku jazdy po pijanemu. Jak tłumaczy rzecznik komendanta głównego policji insp. Mariusz Sokołowski, dotyczy to też wykroczeń szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia i życia innych użytkowników dróg. Chodzi np. o przekroczenie przynajmniej dwukrotnie dozwolonej prędkości w pobliżu szkół, przejść dla pieszych; wyprzedzanie "na pasach", na czerwonym świetle czy np. wyprzedzania "na trzeciego" - pod warunkiem, że istnieje realne zagrożenie dla innych.

Zgodnie z zapisami Kodeksu wykroczeń policjant może zatrzymać prawo jazdy i wystąpić do sądu z wnioskiem o ukaranie kierowcy zakazem prowadzenie pojazdu na co najmniej kilka miesięcy.

Na początku lutego 2014 r. szef policji Marek Działoszyński zalecił policjantom, by w szczególnie niebezpiecznych sytuacjach częściej korzystali właśnie z tego rozwiązania.

Jest to m.in. efekt tego, że mandaty w Polsce są nadal jednymi z najniższych w Europie. W przypadku najpoważniejszego wykroczenia drogowego policjant może wystawić mandat w wysokości do 500 zł. Nie zawsze ma to oddziaływanie - podkreśla Sokołowski.

Droga jest do przemieszczania się, a nie do szaleńczych rajdów. Konsekwencją rażącego i umyślnego naruszenia przepisów ruchu prawa drogowego, które skutkuje realnym i bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia i życia, musi być właściwa, prawno-karna reakcja ze strony policji. Tak, aby ta kara była współmierna do stopnia społecznej szkodliwości czynu - mówi komendant główny policji nadinsp. Marek Działoszyński. Zaznacza, że takie działanie policji ma też charakter prewencyjny i działa nie tylko na sprawcę, ale też na innych.