W atmosferze napięcia wokół planów likwidacji osiedli żydowskich w Strefie Gazy Izraelczycy obchodzili 57. rocznicę Państwa Izrael. Jak co roku w tym dniu Izraelczycy poszli na festyny i wojskowe pokazy.

Nad Jerozolimą pokazową defiladę powietrzną odbyło izraelskie lotnictwo wojskowe, najpotężniejsze na całym Bliskim Wschodzie. Premier Ariel Szaron w orędziu do narodu zwrócił się przede wszystkim do rodzin ofiar wojen z Arabami i zamachów terrorystycznych. Zapewnił, że Izrael ma zdecydowaną przewagę wojskową w regionie, ale twarz Izraela jest zwrócona ku pokojowi.

Tysiące Izraelczyków świętowało też na tradycyjnych festynach i grillach; inni odwiedzili osiedla żydowskie w Strefie Gazy, aby zademonstrować solidarność z osadnikami i sprzeciw wobec planów rządu. W sierpniu rozpocznie się wycofywanie izraelskich wojsk ze Strefy Gazy i likwidacja wszystkich osiedli żydowskich na tym terenie. Wielu Izraelczyków nie chce się z tym pogodzić. Żydzi nie wyrzucają Żydów - napisali na transparencie religijni Żydzi, którzy demonstrowali dziś w Jerozolimie.