Samorządy będą mogły otrzymać wsparcie finansowe na organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków w szkołach - we wtorek rząd przyjął rozporządzenie, które umożliwi wykonanie zadań przewidzianych w rządowym programie "Posiłek w szkole i w domu".

O przyjęciu rozporządzenia poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki, na wspólnej konferencji prasowej z szefową MRPiPS Elżbietą Rafalską i minister edukacji narodowej Anną Zalewską.

Dzisiaj przyjęliśmy program dotyczący odżywiania dzieci w szkole - "Posiłek w szkole i w domu". (...). Dbanie o Polskę zaczyna się od dbałości o polskie dzieci, o polską młodzież. Państwo musi wspierać dzieci i my tym samym dajemy temu bardzo wyraźnie wyraz - powiedział premier.

Program "Posiłek w szkole i w domu" skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych - dodaje we szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Chcemy promować te samorządy, które prowadzą stołówki i dowożą posiłki.(...) Z tej oferty może skorzystać 2478 samorządów, które poprzez swój niewielki udział własny mogą realizować to ważne zadanie - powiedziała Rafalska. Zamiast buły w szkole będzie zapewniony ciepły, smaczny, dobry, wysokiej jakości posiłek przygotowany w szkolnej stołówce.

Chodzi o trzeci moduł programu "Posiłek w szkole i w domu", który zakłada doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie) lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione. Program zakłada również stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń, które mają być przeznaczone na jadalnie. Chcemy dostosować szkoły w tym obszarze do standardów europejskich - podkreślił premier.

Zgodnie z rozporządzeniem, którego projekt przygotowało MEN, wsparcie finansowe będzie udzielane organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym działające w zespołach szkół, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, a także publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Resort edukacji podaje, że na realizację programu w szkołach w latach 2019-2023 przewidziano 200 mln zł z budżetu państwa: po 40 mln zł w każdym z tych lat.

Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 proc. funduszy niezbędnych do realizacji dotowanego zadania.

Szefowa MEN poinformowała, że zgodnie z przyjętym harmonogramem do 15 kwietnia szkoły, które potrzebują wsparcia będą mogły wystąpić z wnioskiem do samorządu, jako organu prowadzącego. Jednak ostateczną decyzję w sprawie wniosków będzie podejmował urząd wojewódzki. Do końca czerwca pieniądze trafiają do samorządu, przede wszystkim do szkół. Wakacje to dobry moment na remonty i zakupy - mówiła Anna Zalewska.

W komunikacie po posiedzeniu rządu przypomniano, że zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe od 1 września 2022 r. będzie obowiązkowe zapewnienie uczniom możliwości zjedzenia jednego gorącego posiłku dziennie. Korzystanie z takiego posiłku będzie dobrowolne i odpłatne - czytamy.

Przypomnijmy, program został zmodyfikowany i ma trzy moduły. Pierwszy moduł to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży. Drugi to posiłek adresowany do osób starszych, a trzeci moduł został uregulowany w rozporządzeniu.