Maria Teresa Kiszczak /PAP/Adam Warżawa /PAP

Uśmiać się można do łez z oferty wdowy po gen. Kiszczaku. 

Pani Maria chciała sprzedać IPN-wi kompromaty po mężu!  

Albo jest aż tak naiwna, albo uczestniczy w zagadkowej grze. 

Daję głowę, że nie chodzi tylko o TW "Bolka" czyli Wałęsę.

Elementarna wiedza historyczna nie zostawia tu wątpliwości.

Książki profesorów Cenckiewicza i Gontarczyka są dowodem.

 

Ale poza Wałęsą byli inni uwikłani i wciąż trzymani na uwięzi.

Ucieczka od widm PRL-u jest niemożliwa nawet po tylu latach. 

Rozmowy z profesorami utwierdzają mnie w tych hipotezach.

Erudycja uczonych dostarcza mi bardzo cennej argumentacji.

Oto stajemy przed kolejnym już przełomem w dziejach III RP.  

Lista fałszywych wzorców i łże-autorytetów będzie bogatsza? 

Intrygujące, że katalizatorem takiej reakcji może być wdowa.