Trybunał Konstytucyjny rozpatruje, czy przyznanie dodatku dla rodziców, samotnie wychowujących dziecko jest zgodne z konstytucją. Przepisy zaskarżył Rzecznik Praw Obywatelskich.

RPO uważa, że promuje on samotne wychowywanie dzieci i narusza konstytucyjną zasadę równości obywateli wobec prawa.

Z zapisów ustawy o świadczeniach rodzinnych wynika, że dodatek ten nie przysługuje samotnym rodzicom, którzy formalnie pozostają w związku małżeńskim.

Do dodatku mają prawo ci, którzy są w stanie wykazać, że pozostają poza związkiem małżeńskim, bez względu na to czy dziecko wychowuje jedno z nich czy oboje. Dodatek na dziecko wychowywane przez samotnego rodzica to 170 zł miesięcznie.