Rząd chce, by Sejm i Senat zwołały nadzwyczajne posiedzenia i jak najszybciej uchwaliły ustawy, dzięki którym ludzie dotknięci przez powódź będą mogli otrzymać pomoc. Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekty trzech ustaw, które zawierają wiele rozwiązań mających zrekompensować straty spowodowane przez wielką wodę.

Wczoraj Rada Ministrów przyjęła wiele rozwiązań, które pomogłyby przeznaczyć dodatkowe środki na pomoc powodzianom. Po pierwsze rząd chce ulżyć przedsiębiorstwom i przewiduje między innymi ulgi w podatkach. „Zarówno firmy jak i osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, jeżeli poniosły straty w wyniku powodzi, będą mogły te straty odliczyć od dochodu” – powiedział wiceminister finansów Rafał Zagórny. Mniej formalności trzeba będzie załatwiać odbudowując zniszczone domy – zapewnia główny inspektor nadzoru budowlanego Andrzej Urban. A rolnicy dostaną za darmo zboże. „Chodzi o to, by rolnicy, którzy nie zbiorą w tym roku żadnych pasz mieli choć w minimalnym stopniu zagwarantowane pasze dla zwierząt gospodarczych” - mówi wiceminister rolnictwa Ryszard Brzezik. Rolnicy mogą też liczyć na kredyty klęskowe i umorzenie składek wpłacanych do kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego.

Według premiera przyjęcie ustaw ma ułatwić ludziom przezwyciężenie skutków powodzi. „Przedsiębiorcy – zwolnienia podatkowe, rolnicy – możliwość otrzymania kontyngentów zbożowych, możliwość przeznaczenia przez Ministerstwo Skarbu sumy do 50 milionów złotych na usuwanie skutków powodzi” – tak o ustawach mówił premier Buzek. Dodał, że rząd chce przeznaczyć z budżetu na usuwanie skutków powodzi 800 milionów złotych. Nie wiadomo jeszcze, ile pieniędzy trafi do powodzian dzięki rozwiązaniom zaproponowanym przez rząd.

Foto: Archiwum RMF

09:00