Anglojęzyczny wybór polskiej publicystyki o Jedwabnem przygotował miesięcznik "Więź". Według redaktora naczelnego pisma - Zbigniewa Nosowskiego, przeznaczona na rynek amerykański praca, stanowi "szerokie spektrum polskiej publicystyki od Jana Grossa po Antoniego Macierewicza".

Antologię otwiera reportaż "To survive" (Przeżyć) Danuty i Aleksandra Wroniszewskich, zamieszczony w łomżyńskim tygodniku "Kontakty" w numerze z 10 lipca 1988 r. Antologię publicystyki poprzedza wstęp prof. Izraela Gutmana z Instytutu Yad Vashem, który ocenia polską debatę o Jedwabnem jako "na ogół poważną i pozbawioną tendencji do wybielania prawdy". W zamyśle wydawcy wybór polskiej publicystyki o Jedwabnem pojawi się w Stanach równolegle do książki Jana Grossa "Sąsiedzi", która ma ukazać się w USA również w kwietniu. Chodziło o pokazanie w porządku chronologicznym najbardziej reprezentatywnych tekstów oraz reportaży. Praca ma przekonać czytelnika "za Oceanem", że "w Polsce trwa poważna debata narodowa na temat mordu w Jedwabnem i że tej sprawy się nie ukrywa". Jak dodał w rozmowie jeden z redaktorów antologii Tomasz Wiścicki, "chodzi również o to, by do potencjalnych czytelników w Ameryce wiedza na ten temat dotarła nie tylko za pomocą takich tekstów, jaki napisał 3 marca 2001 r. recenzent "Sąsiadów" Abraham Brumberg w "Times Literary Supplement".

Pierwsze egzemplarze, wydanej przy finansowej pomocy MSZ, książki zawiezie do USA minister spraw zagranicznych Władysław Bartoszewski, który we wtorek zaczyna wizytę w tym kraju. Na początek antologię otrzymają polskie placówki dyplomatyczne i konsularne w USA. Jej wydanie internetowe ma być dostępne na stronach "Więzi" i ambasady polskiej w Waszyngtonie. Nosowski dodaje, że publikacja zbiega się z objęciem przez Agnieszkę Magdziak-Miszewską (poprzednio zastępczyni redaktora naczelnego "Więzi" i doradca premiera ds. stosunków polsko-żydowskich) funkcji polskiego konsula generalnego w Nowym Jorku.

foto RMF FM

07:30