Francuska prasa publikuje kopię dokumentu, który anonimowy ofiarodawca przekazał Memoriałowi Zagłady Żydów w Paryżu. Dowodzi on niezbicie, że w czasie II wojny światowej szef kolaboracyjnego rządu Francji marszałek Philippe Petain z własnej woli zaostrzył antyżydowskie prawa narzucone przez hitlerowców.

To szokujący dokument - tak dziennik "Le Figaro" komentuje projekt dekretu z 1940r. z naniesionymi ołówkiem ręcznymi adnotacjami marszałka Petaina. Przywódca kolaboracyjnej Republiki Vichy własnoręcznie skreślił w tekście zdanie o tym, że represje nie będą dotyczyć Żydów urodzonych we Francji i posiadających francuskie obywatelstwo. Do zakazu sprawowania przez Żydów funkcji państwowych Petain dodał zakaz kandydowania w wyborach oraz pracy w szkolnictwie i wymiarze sprawiedliwości.

Specjaliści podkreślają, że to pierwszy niezbity dowód na to, że wbrew twierdzeniom części francuskich historyków Philippe Petain nie próbował chronić Żydów - wręcz przeciwnie: chciał skorzystać z okazji, żeby się z nimi ostatecznie rozprawić. Do tej pory podparte to było tylko zeznaniami świadków.